سبد فرزند خوابیدن محمد هاشمی بیمارستان

سبد: فرزند خوابیدن محمد هاشمی بیمارستان اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز بازار خودرو سانسور کیفیت خودروها، این بار به شیوه جدید!

وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) باز هم اقدام به سانسور گزارش ارزیابی کیفی خودروهای داخلی کرده و این بار جداول مقایسه کیفی خودروهای داخلی را از گزارش منتشره از بی

سانسور کیفیت خودروها، این بار به شیوه جدید!

سانسور کیفیت خودروها، این بار به شیوه جدید!

عبارات مهم : سانسور

وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) باز هم اقدام به سانسور گزارش ارزیابی کیفی خودروهای داخلی کرده و این بار جداول مقایسه کیفی خودروهای داخلی را از گزارش منتشره از بین بردن کرده است تا رسانه ها و به تبع آن شهروندان از کم کردن احتمالی کیفیت این محصولات آگاه نشوند.

به گزارش ایسنا، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد کشور عزیزمان ایران به صورت ادواری کیفیت خودروهای در حال تولید و مونتاژ در خودروسازان داخلی را ارزیابی کرده و ماهانه گزارش کامل ارزیابی کیفیت این محصولات را به وزارت صمت ارسال می کند.

سانسور کیفیت خودروها، این بار به شیوه جدید!

اگرچه شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد کشور عزیزمان ایران به طور معمول نسخه ای از این گزارش را نیز جهت اطلاع رسانه ها و افکار عمومی منتشر می کرد ولی در ماه های اخیر نسخه سانسور شده است و محدودی از این گزارش در اختیار رسانه ها قرار می گرفت و بعضی شاخص های مهم مربوط به ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی به خاص نمرات منفی خودروها در گزارش عمومی منتشره، دیده نمی شد.

نمرات منفی شاخص های ۹ گانه ای است که اوضاع کیفیت خودروهای تولیدی در حوزه هایی همچون وجود سر و صدای اضافی، نفوذ آب و غبار در خودرو، اوضاع تزئینات داخلی، کیفیت رنگ و ایرادات بدنه ماشین را نشان می دهد و هرچه نمره منفی خودرویی در این شاخص ها بالاتر باشد نشان دهنده بدتر بودن اوضاع کیفیت آن ماشین در شاخص مربوطه است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) باز هم اقدام به سانسور گزارش ارزیابی کیفی خودروهای داخلی کرده و این بار جداول مقایسه کیفی خودروهای داخلی را از گزارش منتشره از بی

اما ماه گذشته اتفاق جدیدی در این رابطه رخ داد و آن سانسور کلیت گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی بود؛ به گونه ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت این بار از انتشار همان گزارش نصفه و نیمه ارزیابی کیفی خودروهای داخلی هم جلوگیری کرده و تنها تحلیل خاص و گزینشی خود از این گزارش را روی سایت خود منتشر کرد.

این اقدام اعتراض رسانه ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی را به همراه داشت و انتظار می رفت که وزارت صمت در پاسخ به این اعتراضات گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی را به طور کامل منتشر کند ولی اتفاقی که افتاد این بود که این وزارتخانه بخش دیگری از این گزارش را هم سانسور کرده و این بار جداول مقایسه سطوح کیفی که کم کردن یا زیاد کردن کیفیت خودروهای تولیدی نسبت به ماه قبل را نشان می دهد، از گزارش خود از بین بردن کرد.

در این شرایط این پرسش مطرح است که آیا وزارت صمت از انتشار کامل گزارش ارزیابی کیفی خودروهای داخلی واهمه دارد و هر بار بخشی از این گزارش را سانسور می کند؛ به گونه ای که محتویات گزارش کیفی خودروها در هر ماه نسبت به ماه قبل از آن محدودتر شده است و آب می رود.

سانسور کیفیت خودروها، این بار به شیوه جدید!

آیا این اقدام این عنوان را تداعی نمی کند که این وزارتخانه به جای اعمال فشار به خودروسازان جهت زیاد کردن کیفیت محصولاتشان به از بین بردن صورت مساله پرداخته و می خواهد مانع آگاهی شهروندان از اوضاع کیفی خودروهای داخلی شود!؟

واژه های کلیدی: سانسور | رسانه ها | خودروهای داخلی | خودروسازان داخلی | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs