سبد فرزند خوابیدن محمد هاشمی بیمارستان

سبد: فرزند خوابیدن محمد هاشمی بیمارستان اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی محمد هاشمی در بیمارستان خوابیدن شد

فرزند محمد هاشمی در گفت وگو با ایسنا، ضمن اعلام این خبر گفت: حال پدر خوب است و مسئله خاصی وجود ندارد ان شاءالله فردا از بیمارستان مرخص خواهد شد.

محمد هاشمی در بیمارستان خوابیدن شد

محمد هاشمی در بیمارستان خوابیدن شد

عبارات مهم : فرزند

فرزند محمد هاشمی از خوابیدن شدن پدرش در بیمارستان خبر داد.

فرزند محمد هاشمی در گفت وگو با ایسنا، ضمن اعلام این خبر گفت: حال پدر خوب است و مسئله خاصی وجود ندارد ان شاءالله فردا از بیمارستان مرخص خواهد شد.

محمد هاشمی در بیمارستان خوابیدن شد

واژه های کلیدی: فرزند | خوابیدن | محمد هاشمی | بیمارستان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs