سبد فرزند خوابیدن محمد هاشمی بیمارستان

سبد: فرزند خوابیدن محمد هاشمی بیمارستان اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی آقای عبدالحمید!رویگردانی از روحانی و گرایش به اصولگرایان،از چاله درآمدن و افتادن در چاه است / زیباکلام

صادق زیباکلام در نامه ای به مولوی عبدالحمید،به رای دادن احتمالی اهل تسنن به اصولگرایان تصویر العمل نشان داد.

آقای عبدالحمید!رویگردانی از روحانی و گرایش به اصولگرایان،از چاله درآمدن و افتادن در چاه است / زیباکلام

زیباکلام:آقای عبدالحمید!رویگردانی از روحانی و گرایش به اصولگرایان،از چاله درآمدن و افتادن در چاه است

عبارات مهم : دموکراسی

صادق زیباکلام در نامه ای به مولوی عبدالحمید،به رای دادن احتمالی اهل تسنن به اصولگرایان تصویر العمل نشان داد.

آقای عبدالحمید!رویگردانی از روحانی و گرایش به اصولگرایان،از چاله درآمدن و افتادن در چاه است / زیباکلام

وی نوشت:

سرور مکرم حضرت مولوی عبدالحمید ادام الله ظله العالی

صادق زیباکلام در نامه ای به مولوی عبدالحمید،به رای دادن احتمالی اهل تسنن به اصولگرایان تصویر العمل نشان داد.

با سلام و تحیات، در تصویر العمل به سرخوردگی از برآورده نشدن انتظارات اهل سنت از دولت آقای دکتر روحانی، در مصاحبه تان با روزنامه شهروند(۲۲شهریور) فرموده اید که «ممکن است در انتخابات آینده از اصولگرایان حمایت کنید.» جناب مولوی بزرگوار، دلسردی شما از غیبت زنان، اهل سنت و کردها در دولت جدید(علیرغم نقش ارزنده هر سه گروه در پیروزی جناب روحانی) قابل درک هست. امیدوارم دولت دوازدهم موفق شود کف انتظارات هم میهنان اهل سنت را ظرف چهار سال آینده برآورده سازد تا امکان حمایت احتمالی آنان از اصولگرایان منتفی شود؛ ولی اگر این گونه نشد، پیشنهادتان جای تأمل بسیار دارد.

فی الواقع و با پوزش از محضرتان، راه حل پیشنهادی تان مصداق «از چاله به چاه» هست. نیازی نیست توجه جنابعالی را به کارنامه منفی اصولگرایان در تحقق اهداف و آرزوی بزرگ های دمکراتیک و آزادی خواهانه ظرف چهار دهه گذشته جلب نمایم. هشت سال عملکرد آنان در دوران جناب آقای دکتر احمدی نژاد گواه روشنی است بر امتناع آن ها از دموکراسی. قبول دارم در دوران آقای روحانی شاهد برداشته شدن گام های بلندی درزمینهٔ برطرف تبعیض در قبال زنان، اهل سنت و کردها نبودیم؛ ولی تصدیق می فرمایید که دست کم بدتر هم نشد؛ ولی آیا جنابعالی می توانید منکر شوید که در ۸سال حاکمیت اصولگرایان در دوران آقای احمدی نژاد دموکراسی در کشور عزیزمان ایران به قهقرا نرفت؟ کافی است نگاهی به نهادهایی که در انحصار اصولگرایان است بیندازیم تا متوجه میزان پایبندی آنان به آزادی و حقوق شهروندی بشویم.

جناب مولوی عبدالحمید آزاده، بیش از یک صد سال است که اجداد ما جهت حاکمیت قانون، محدودیت قدرت حکومت به قانون، آزادی عقیده و اندیشه، آزادی مطبوعات و انتخابات آزاد مبارزه کرده اند. حضرت عالی چند بار این مفاهیم را که اساس و بنیان انقلاب اسلامی بودند را از زبان اصولگرایان شنیده اید؟ و در عوض چند بار ضرورت مبارزه با آمریکا، محو اسراییل و صدور انقلاب را از آن ها شنیده اید؟ مطالبات زنان، اهل سنت، کردها و سایر اقلیت ها درگرو تحقق دموکراسی و پیشرفت آن هست. اگر جناب روحانی در مسیر پیشرفت دموکراسی تعلل می ورزند، چاره کار جایگزین نمودن ایشان با اصولگرایان و درنتیجه بیرون آمدن از چاله و فروافتادن در چاه نیست بلکه وادار ساختن ایشان در رفتن به سمت دموکراسی است.

آقای عبدالحمید!رویگردانی از روحانی و گرایش به اصولگرایان،از چاله درآمدن و افتادن در چاه است / زیباکلام

اخبار سیاسی – جمارن

واژه های کلیدی: دموکراسی | اصولگرایان | دکتر روحانی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs